Aktivnosti

 1. Priprema za procenu organizacionog razvoja
 2. Samoprocena organizacije FORCA Požega
 3. Seminar – Podrška pripremi akcionih planova i medijski trening
 4. FORCA I Partneri razvijaju Akcioni plan buduće mreže organizacija
 5. Master Kurs na Zlatiboru
 6. Obuka – Strateško planiranje
 7. Obuka – Upravljanje ljudskim resursima
 8. Studijska poseta Hrvatskoj
 9. Obuke Centra za evropske politike
 10. Potpisivanje Sporazuma o formiranju mreže „EkoNet”
 11. Mapiranje lokalnih politika i saradnika
 12. Da li nam je potreban „Zeleni savet” u Požegi?
 13. Radio emisije „Zeleni glas”
 14. Radionica o pristupnim pregovorima Srbije i EU za Poglavlje 27
 15. Pokrenut sajt www.ekonet.rs

 

 

 

 

 1. Priprema za procenu organizacionog razvoja

Na treningu koji je kroz “Program podrške civilnom društvu u Srbiji u oblasti životne sredine (CSOnnect)” Regionalni centar za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu (REC), kancelarija u Srbiji, organizovao 14. novembra 2016. Godine učestvovali su, I ume Konzorcijuma EKONet predstavnici FORCE Goran Djukić I Miroslav Tamburić.

Na treningu su predstavljanji pojedinačni projekti i mreže a najveća pažnja posvećena je  sledećim temama:

 • Procena organizacionog razvoja – dosadašnja iskustva
 • Procena kapaciteta za liderstvo i upravljanje
 • Procena adaptivnih kapaciteta
 • Procena kapaciteta za rukovođenje
 • Procena operativnih kapaciteta, planiranje narednih koraka
 • Rodni aspekt u strateškom/akcionom planiranju

 

 

 1. Samoprocena organizacije FORCA Požega

Na osnovu instrukcija i predložene metodologije na Radionici u Beogradu, FORCA Požega je krajem 2016 i početkom 2017 godine, u saradnji sa stalnim saradnicima, realizovala proces samoprocene stanja organizacije u oblastima vezanim za budući razvoj, proceni kapaciteta organizacije za upravljanje, rukovodjenje kao i proceni tehničkih i adaptivnih kapaciteta. Na osnovu rezultata ovih analiza uradjen je plan obuke za unapredjenje rada organizacije.

 

 

 1. Seminar – Podrška pripremi akcionih planova i medijski trening
 2. i 13. decembra 2016 godine održan je seminar u Beogradu za organizacije učesnice programa. Teme ovog seminara bile su:

 

·         Predstavljanje analize rezultata samoevaluacije OCD-a

·         Predstavljanje rezultata analize akcionih planova OCD-a

·         Predstavljanje modela Akcionog plana (AP)

·         Predstavljanje indikatora za praćenje uspeha OCD-a

Pored tog, diskutovalo se i o trenutnoj poziciji u vezi sa Pregovaračkom grupom 27 i radilo se na  Definisanju organizacijskih prioriteta i zajedničkog delovanja mreže OCD-a u vezi sa pregovaračkim poglavljem 27 .

Drugog dana seminara održan je trening iz oblasti komunikacija.

 

 

 1. FORCA I Partneri razvijaju Akcioni plan buduće mreže organizacija

U sredu i četvrtak 11. I 12.janura 2017.godine u Požegi je održan sastanak predstavnika svih partnerskih organizacija – FORCA Požega, Edukativni centar Kruševac, ProAktiv Niš i Somborski edukativni centar SEC. Tema sastanka bila je  izrada finalnog Akcionog plana za projekat, podela zaduženja po organizacijana za izradu predloga Memoranduma, statusnih dokumenata budućeg Saveza udruženja. Osim toga, uradjena je analiza raspisanih konkursa I diskutovano o mogućnostima budućeg zajedničkog konkurisanja organizacija, kroz partnerstvo ili budući savez.

 1. Master Kurs na Zlatiboru

Od 19. do 24. Februara 2017 godine na Zlatiboru je održan Master kurs u u organizaciji Regionalnog centra za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu (REC) a u okviru CSOnnect programa, finansiranog od strane Švedske agencije za međunarodnu razvojnu pomoć (SIDA).

Master kurs otvorio je Mihail Dimovski, izvršni direktor REC.

 

„Gde smo danas u pregovorima sa Evropskom unijom?  Šta su sledeći koraci u ovom procesu? Na koji način civilno društvo participira u procesu? Ima li problema, koji su?“ . Na ova pitanja odgovarali su Stana Božović, državna sekretarka u Ministarstvu zaštite životne sredine, Milan Stevanović savetnik u Ministartsvu poljoprivrede i zaštite životne sredine i Sandra Milićević Sperlić, rukovoditeljka Grupe za evropske integracije u oblasti životne sredine.

O iskustvima Litvanije i zemalja Evropske unije koje su postale članice posle 2004. Godine kao i tome  šta je bila uloga aktivista i samih organizacija civilnog društva u ovom procesu govorio je Arunas Kundostas, bivši ministar životne sredine Litvanije.

 

U naredna dva dana Master kursa razgovaralo se  o kvatlitetu voda, klimatskim promenama, upravljanju otpadom, kontroli industrijskog zagađenja, zaštiti prirode,  horizontalnom zakonodavstvstvu, postojećim skrininig izveštajima i trenutnoj pregovaračkoj poziciji Srbije, nadležnostima, planovima za buduću transpoziciju i izazovima u finansiranju. Govorili su Dušanka Stanojević, šefica  Odseka za zaštitu voda, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine; Dobrila Kujundžić, samostalna savetnica, Republička direkcija za vode, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine; Marija Lazarević, samostalna savetnica, Republička direkcija za vode, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, Dragana Radulović, savetnica, Odsek za klimatske promene, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, Radmila Šerović, šefica, Odsek za za upravljanje komunalnim otpadom i specifične tokove otpada, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine; Luka Starčević, samostalni savetnik, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine; Dragana Ljumović, samostalna savetnica, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine; Aleksandra Vučinić, samostalna savenica, Odsek za integrisane dozvolje, Sektor za planiranje i upravljenje u životnoj sredini, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, Sabina Ivanović, šefica odseka, Odsek za procenu uticaja projekata i aktivnosti na životnu sredinu; Snezana Prokić, šefica odseka, Odsek za ekološke mreže i ocenu prihvatljivosti, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine; Milica Zorić, šefica, Odsek za pravne i ekonomske poslove u oblasti geologije i rudarstva, Ministarstvo rudarstva i energetike.

 

Završna dva dana Master kursa održana je radionica „Osnovi komunikacioni stilovi – specifičnosti i karakteristike“ koju su vodili Nataša Čorbić, izvršna direktorka Srbije u pokretu i Darko Todorović, biznis trener i konsultant u Centru za mikroekspresije i govor tela «Partner team».

Govorilo se i „Modelu matrice kolaborativne komunikacije u akciji“ i „Osnovnim veštinama efikasnog prezentovanja“

 

Završni dan kursa održana je radionica „Veštine javnog nastupa“ koju su vodili Darko Todorović i Nataša Miljković, novinarka, urednica i voditeljica sa Radio televizija Srbije

 

 

 1. Obuka – Strateško planiranje

11 i 12. Aprila 2017  za članove i saradnike organizacije FORCA Požega održan je seminar „Strateško planiranje“ Seminar je održala Djurdja Djukić, trenerica iz Gradjanskih inicijativa iz Beograda. Seminaru je prisustvovalo 11 učesnika/ca, (5 žena, 6 mušakaraca), članova i članica, saradnika i saradnice organizacije.

 

Rezultati rada:

– Iniciran   proces izrade novog strateškog planiranja u organizaciji ,

– planiran je praktičan rad na pojedinim elementima strateškog plana

– Sagledani su uspesi i rezultati organizacije u dosadašnjem periodu, analizirane snage i slabosti, prilike i pretnje iz okruženja

– utvrdjeni su novi strateški  pravci razvoja organizacijena osnovu prethodne analize i utvrđenih vrednosti organizacije.

 

 

 1. Obuka – Upravljanje ljudskim resursima

 18 i 19 aprila 2017.  za članove i saradnike organizacije FORCA Požega održan je seminar „Upravljanje ljudskim resursima“ Seminar je održala Nada Likar, trenerica iz Gradjanskih inicijativa iz Beograda. Seminaru je prisustvovalo 10 učesnika/ca, (6 žena, 4 mušakaraca), članova i članica, saradnika i saradnice organizacije.

 

Rezultati radionice:

Upoznavanje sa osnovnim pojmovima iz oblasti upravljanja ljudskim resursima

– Uspostavljanje funkcionalne sistematizacije i organizacije posla

– Upoznavanje sa procesima i aktivnostima iz oblasti upravljanja ljudskim resursima

 1. Studijska poseta Hrvatskoj

Predstavnici organizacija civilnog društva, koje su dobitnici grantova u okviru CSOnnect programa, učestvovali su u studijskoj poseti Republici Hrvatskoj od 22. do 27. maja 2017. godine. Učesnici su bili u prilici da se upoznaju sa predstavnicima tri ključna Vladina tela zadužena za podršku razvoju civilnog društva i koordinaciju dijaloga između civilnog društva i države.

Predstavnici najznačajnijih organizacija civilnog društa koje deluju u Hrvatskoj, i koje su na određen način participirale u EU integracijama ove zemlje su predstavili njihov angažman u ovom procesu

Za učesnike studijske posete organizovan je jednodnevni izlet u Vukomerić- reciklirano imanje koje vodi organizacija ZMAG, koja se bavi edukacijom u oblasti održivog življena, permakulture, prirodne gradnje kuća, jednostavnih rešenja za korišćenje održivih oblika energije, prečišćavanje otpadnih voda i smanjenje generisanja otpada iz domaćinstva.

 

Domaćini ove posete bili su prijatelji iz Zelene akcije iz Zagreba.  (http://zelena-akcija.hr)

(tekst delimično preuzet sa sajta http://www.csonnect.rs)

 

 

 1. Obuke Centra za evropske politike

Tokom aprila i maja 2017.godine predstavnici Konzorcijuma EkoNet učestvovali su na obukama koje je Centar za evropske politike CEP realiozvao u okviru CSOnnect institucionalnog granta.

U ime našeg konzorcijuma na obukama su učestvovali Ana Tomić, Katarina Farkaš i Dragan Nikodijević.

Obuke su bile iz oblasti „EU i proces pristupanja“ i „Kreiranje politika i istraživanje“

 

 

 1. Potpisivanje Sporazuma o formiranju mreže „EkoNet”

Članice Konzorcijuma i partneri na projektu poptisali su sporazum o formiranju mreže „EkoNet”.

FORCA Požega, Edukativni centar Kruševac, ProAktiv Niš i Somborski edukativni centar SEC sporazumeli su se da formalizuju partnesrtvo i da kroz formiranje mreže „EkoNet” prošire mogućnost proširenja mreže kako bi se omogućilo da se što više zainteresovanih strana (gradjani, organizacije, mediji, institucije, organi loklanih uprava) u budućnosti uključi u rad mreže.

Registracija mreže očekuje se krajem juna 2017 godine.

 

 

 1. Mapiranje lokalnih politika i saradnika

Tokom 2017 godine svi partneri na projektu – FORCA Požega, Edukativni centar Kruševac, ProAktiv Niš i Somborski edukativni centar SEC – radili su na prikupljanju i analizi relevatnih loklanih politika, strategija, akcionih planova i odluka, relevantnih za oblast zaštite životne sredine. Prikupljeno je više desetina kontakata, konkrentih dokumenata za 6 okruga – Zlatiborski, Moravički, Rasinski, Toplički, Nišavski i Zapadno – Bački okrug.

Prikupljanje ovih informacij se nastavlja i u narednom periodu.

Uskoro će biti dostupni linkovi za sve navedene poltike, strategije, odluke, preporuke OVDE

 

 1. Da li nam je potreban „Zeleni savet” u Požegi?

U organizaciji FORCE je u Požegi održan konsultativni sastanak sa predstavnicima organizacija i insititucija na temu da li je potrebno (re)aktivirati ideju o potrebi postojanja Zelenog saveta kao savetodavnog organa na nivou lokalne samouprave.

 

 

 1. Radio emisije „Zeleni glas”

U saradnji sa Radio Požegom od juna 2017 godine pokrenut je serijal radio emisija „Zeleni glas”. Svakog ponedeljka, do kraja godine, u 17 sati direktno na Radiju Požega (reprizno subotom u 10 sati) . 94,7 MHz (FM  talasi) i na sajtu http://radiopozega.rs/ realizuje se emisija u kojoj će biti predstavljan program „Program podrške civilnom društvu u Srbiji u oblasti životne sredine (CSOnnect)“. Pored toga emisija će se baviti praćenjem procesa pregovora Srbije i EU vezanim za pregovaračko poglavlje 27 – Životna sredina. Do sada su realizovane 3 emisije koje možete preslušati na ovom linku – http://radiopozega.rs/ngo-radio/

Emisija se realizuje uz podršku Ministartsva kulture republike Srbije, u okviru programa podrške medijima.

 

 

 

14. Radionica o pristupnim pregovorima Srbije i EU za Poglavlje 27

U Mokrinu je, od 26. do 29. juna, održana radionica za predstavnike organizacija civilnog društva (OCD) o pristupnim pregovorima Srbije i EU za Poglavlje 27 (životna sredina). Radionicu je, u okviru CSOnnect programa koji finansira Švedska agencija za međunarodnu razvojnu pomoć (SIDA), organizovao Regionalni centar za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu (REC), a koorganizator je Centar za evropske politike (CEP). Među učesnicima su bili i predstavnici UG „Edukativni centar Kruševac“ i „Forca“ iz Požege (konzorcijum EKONET).

Na početku četvorodnevne radionice, programska direktorka Centra za evropske politike Milena Lazarević održala je predavanje o temi ,,Uvod u ciklus javnih politika i zahteva iz procesa pristupanja EU“. U nastavku, Lazarević je predstavila metodologiju World Cafe, a usledio je rad u grupama i diskusija predstavnika OCD o četiri izabrane oblasti u domenu životne sredine. Uz zaključna razmatranja, prezentovani su rezultati diskusija (za stolovima World Cafe-a) o vodi, otpadu, zaštiti životne sredine i horizontalnim pitanjima.

Predstavnicima OCD, trećeg dana radionice, obratili su se: savetnik za razvojnu pomoć Kraljevine Švedske u Republici Srbiji Ola Andersen, šefica Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Srbije EU prof.dr Tanja Miščević, članica Pregovaračkog tima za poglavlje 27 doc.dr Mirjana Drenovak i Igor Perić iz Ministarstva poljoprivrede. Prezentovano je trenutno stanje u ovoj oblasti, a u toku diskusije, predstavnici organizacija civilnog društva, između ostalog, postavili su pitanja kako da, svojim kapacitetima, doprinesu pregovorima o pristupanju Srbije EU.

U toku radionice, realizovane u Mokrin House-u, učesnici – predstavnici 11 konzorcijuma u okviru CSOnnect programa, sa ekspertkinjama su razgovarali o rodnom aspektu u životnoj sredini, a prikazan je i film o ovoj temi. U završnici, predstavljena je Deklaracija organizacija civilnog društva o saradnji na zaštiti životne sredine.

Podsetimo, cilj ,,Programa podrške civilnom društvom u Srbiji u oblasti životne sredine – CSOnnect“ je pružanje doprinosa razvoju pluralističkog građanskog društva koje je sposobno da preuzme proaktivnu ulogu u procesu. Organizacije civilnog društva se, kroz ovaj projekat, osnažuju, kako bi mogle da učestvuju u razvoju i donošenju politika zaštite životne sredine, poštujući rodnu osetljivost, uzimajući aktivnu ulogu u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji.

(autorka teksta Ana Tomić, Edukativni centar Kruševac)

15. Pokrenut sajt – ekonet.rs

 

Na ovom sajtu možete videti pregled dosadašnih aktivnosti Konzorcijuma EKONet koji čine FORCA Požega, Edukativni centar Kruševac, ProAktiv Niš i Somborski edukativni centar SEC kao i najave svih budućih aktivnosti Saveza udruženja EKONET Srbija.

Uskoro, na sajtu ovog saveza možete naći pregled svih lokalnih i regionalnih politika, dokumenata, uredbi, odluka loklanih organa upravljanja u 6 okruga  – Zlatiborski, Moravički, Rasinski, Toplički, Nišavski i Zapadno – Bački okrug

U narednom periodu, očekuje se proširivanje rada Saveza i povećanje baze navedenih podataka kroz proširivaanje na druge okruge u republici Srbiji, u saradnji sa aktivnim gradjanima, organizacijama civilnog društva, medijima, organima lokalne samouprave.

 

 

 

Newsletter Powered By : XYZScripts.com