Moravički okrug

Moravički okrug

 

Grad Čačak

Zaštita – prirode – http://www.cacak.org.rs/Zastita_prirode-114-1

Lokalni ekološki akcioni plan

Zaštita prirode – otpad – http://www.cacak.org.rs/Otpad-134-1

Zaštita prirode – vode – http://www.cacak.org.rs/Vode-135-1

Zaštita prirode –  biodiverzitet – http://www.cacak.org.rs/Biodiverzitet-136-1

Zaštita prirode – vazduh – http://www.cacak.org.rs/Vazduh-138-1

Zaštita prirode – zemljište – http://www.cacak.org.rs/Zemljiste-139-1

Zaštita prirode – Ekološka edukacija – http://www.cacak.org.rs/Ekoloska_edukacija-140-1

Zaštita prirode – Ovčarsko kablarska klisura – http://www.cacak.org.rs/Ovcarsko_kablarska_klisura-141-1

Javno komunalno preduzeće Čačak – http://komunalac.co.rs/index.htm

Opštine moravičkog okruga

 

Gornji Milanovac

Strategija razvoja opštine Milanovac (Životna sredina 227 strana) – http://www.gornjimilanovac.rs/dokumenta/strategije/strategija-razvoja-gm.pdf

Kancelarija za zaštitu životne sredine – Planovi (LEAP i Lokalni plan upravljanja otpadom)

http://www.gornjimilanovac.rs/lat/ekoloska-planovi.html

Kancelarija za zaštitu životne sredine opštine Gornji Milanovac – http://www.gornjimilanovac.rs/lat/ekoloska.html

Kancelarija za zaštitu životne sredine – registar dozvola za upravljanje otpadom – http://www.gornjimilanovac.rs/lat/ekoloska-registar.html

Kancelarija za zaštitu životne sredine – Katastar divljih deponija – http://www.gornjimilanovac.rs/lat/ekoloska-katastar.html

Kancelarija za zaštitu životne sredine – planovi – http://www.gornjimilanovac.rs/lat/ekoloska-planovi.html

Kancelarija za zaštitu životne sredine – Monitoring vode, vazduha, buke – http://www.gornjimilanovac.rs/lat/ekoloska-monitoring.html

Kancelarija za zaštitu životne sredine – Ekološka edukacija – http://www.gornjimilanovac.rs/lat/ekoloska-monitoring.html

Kancelarija za zaštitu životne sredine – Zaštićena prirodna dobra – http://www.gornjimilanovac.rs/lat/ekoloska-zastita.html

Kancelarija za zaštitu životne sredine – Lokalni registar izvora zagadjivanja – http://www.gornjimilanovac.rs/lat/ekoloska-lokalni.html

Kancelarija za zaštitu životne sredine – Obaveštenja –http://www.gornjimilanovac.rs/lat/ekoloska-obavestenja.html

Lučani

Strategija razvoja opštine Lučani – http://www.lucani.rs/index.php/sr/strategija-razvoja-opstine-lucani

 

Ivanjica

Politika kvaliteta i zaštite životne sredine – http://media.ivanjica.gov.rs/2016/09/Politika_kvaliteta_i_zatite_ivotne_sredine.pdf

Strategija zaštite životne sredine – http://wpsajt.ivanjica.gov.rs/strategija-zastite-zivotne-sredine/srpski/razvoj-opstine/strategija-zastite-zivotne-sredine

Newsletter Powered By : XYZScripts.com