Zlatiborski okrug

Zlatiborski okrug

Grad Užice

Lokalni ekološki akcioni plan Grad Užice – http://www.ekoregistar.sepa.gov.rs/lokalni-ekoloski-akcioni-plan-grada-uzica-leap-2012-2016-64

Služba za zaštitu životne sredine (nije ažurirano) – http://www.graduzice.org/Sluzba_Fonda_za_zastitu_zivotne_sredine-320-1-2756

Ekologija –Grad Užice (nije ažurirano) – http://www.graduzice.org/Ekologija-320-1

Deponija Duboko –Užice – http://www.duboko.rs/

Deponija Duboko – Plan upravljanja otpadom –Edukacija – http://www.duboko.rs/sr/ekologija/edukacija

Deponija Duboko – Projekti – http://www.duboko.rs/sr/ekologija/projekti

Deponija Duboko – Vesti – http://www.duboko.rs/sr/vesti

Javno komunalno preduzede –Bioktoš – http://www.bioktos.com/index.php?lang=sr

Opštine zlatiborskog okruga

 

Požega 

Strategija održivog razvoja opštine Požega – http://www.pozega.org.rs/index.php?banner=4

Javno komunalno preduzede Naš Dom Požega – http://jkpnasdompozega.co.rs/

 

Prijepolje

Strategija održivog razvoja opštine Prijepolje – http://www.opstinaprijepolje.rs/cms/mestoZaUploadFajlove/Strategije%20odrzivog%20razvoja%20opstine%202016-2020_lat.pdf

Priboj

Strategija održivog razvoja opštine – Priboj – http://www.priboj.rs/lokalna-samouprava/razvoj-opstine/strategija-odrzivog-razvoja

Regionalni plan upravljanja otpadom  – http://www.priboj.rs/lokalna-samouprava/razvoj-opstine/regionalni-plan-upravljanja-otpadom

Nova Varoš

Strategija održivog razvoja –Nova Varoš – http://www.novavaros.rs/dokumenta/Strategija%202010-2020.pdf

Zaštita životne sredine –Nova Varoš – http://www.novavaros.rs/index.php/ekologija.html

Lokalni registar izvora zagađenja – http://www.novavaros.rs/index.php/ekologija/lokalni-registar-zagadj.html

Registar izdatih dozvola za upravljanje otpadom – http://www.novavaros.rs/index.php/ekologija/registar-dozvola-otpad.html

Lokalni plan upravljanja otpadom – http://www.sepa.gov.rs/download/UpravOtpad/NovaVarosLPUO.pdf

 

Bajina Bašta

Strategija održivog razvoja opštine Bajina Bašta – http://bajinabasta.rs/javna-rasprava-strategija-odrzivog-razvoja-opstine-bajina-basta/

Lokalni plan upravljanja otpadom – http://bajinabasta.rs/dokumenta/lokalni-plan-upravljanja-otpadom/

Vodoprivreda opštine Bajina Bašta – http://bajinabasta.rs/vodoprivreda/

Zeleni savet opštine Bajina Bašta  – http://bajinabasta.rs/zeleni-savet/ž

 

Arilje

Program razvoja opštine Arilje – http://arilje.org.rs/preuzimanje/razvoj-opstine/strateska-dokumenta/file/30-program-razvoja-opstine-arilje.html

Lokalni plan upravljanja otpadom – http://arilje.org.rs/preuzimanje/razvoj-opstine/strateska-dokumenta/file/168-lokalni-plan-upravljanja-otpadom-2012-2022.html

Strategija upravljanja rizicima – http://arilje.org.rs/preuzimanje/opstina-arilje/normativna-akta/file/383-strategija-upravljanja-rizicima-optine-arilje.html

 

Kosjerić

Javno komunalno preduzeće – http://elankosjeric.rs/

 

Čajetina

Strategija lokalnog ekonomskog razvoja – http://www.cajetina.org.rs/sites/default/files/Strategijalokalnogekonomskograzvoja.pdf

Lokalni plan upravljanja otpadom opštine Čajetina – http://www.cajetina.org.rs/sites/default/files/LPUO.pdf

Javno komunalno preduzede – Vodovod – http://www.cajetina.org.rs/strane/javno-komunalno-preduzece-vodovod

 

Sjenica

Strategija održivog razvoja – http://www.sjenica.rs/dokumenti/strategija.pdf

JKP Vrela Sjenica – ­ http://www.eupr.rs/jkp-vrela-sjenica/s66341.html

Newsletter Powered By : XYZScripts.com