Blog Detail

Forca

28 јуна 17
admin
No Comments

Forum civilne akcije FORCA Požega – https://www.forca.rs/

Udruženje Forum civilne akcije FORCA Požega osnovano je 1999. godine. Od tada je kroz organizaciju, kroz profesionalni i volonterski angažman prošlo više od 150 građana iz opštine Požega. Do danas, FORCA je realizovala preko 70 autorskih projekata i ostvarila saradnju sa svim institucijama i organizacijama u Požegi. Pored toga, ostvaren je visok stepen saradnje sa više relevantnih faktora na nivou regiona i Republike Srbije, kao i bitni kontakti sa organizacijama iz inostranstva i iz republika bivše SFRJ.

Misija FORCE je razvoj lokalne zajednice, promocija demokratije i civilnog društva, podrška omladinskim i ugroženim grupama. Ciljevi organizacije su podrška aktivnim građanima, razvoj svih segmenata društvenog, ekonomskog, kulturnog života Požege i regiona, podrška neformalnim i formalnim omladinskim grupama, iniciranje svrsishodnog i efikasnog omladinskog aktivizma, promocija vrednosti lokale zajednice u okruženju, ekonomski napredak i razvoj lokalne sredine.

Trenutno, naša organizacija deluje u sledećim oblastima:
1. razvoj i podrška omladinskom aktivizmu
2. podrška procesu evropskih integracija Republike Srbije
3. podizanje svesti o značaju zaštite životne sredine i jačanje saradnje svih aktera u toj oblasti
4. podrška integraciji marginalizovanih grupa u društvo

Leave A Comment

Newsletter Powered By : XYZScripts.com